Schenken

Schenkingen en legaten

Het is mogelijk om aan de Stichting Gasthuisfonds Doetinchem schenkingen te doen. Ook kunt u in uw testament een bedrag toekennen aan de stichting, of de stichting benoemen als uw erfgename.

Het Gasthuisfonds is een stichting die het algemeen nut als doel heeft en geen winstoogmerk kent. Tot een bepaalde hoogte heeft de fiscus het werk van de stichting vrijgesteld van schenkingsrecht. Voor informatie over de hoogte van de vrijstellingen successierecht kunt u contact opnemen met uw notaris. Het Gasthuisfonds heeft de ANBI-status.

RSIN nummer: 88.17.327, KvK nummer: 41050267