Hulp

Hoe vraagt u hulp aan?

Neem contact met ons op, (schrijf/mail of vul het aanvraagformulier in) vertel wat uw probleem is en welke hulp u van het Gasthuisfonds zou willen ontvangen. Eén van onze rapporteurs neemt dan contact met u op en stelt voor het bestuur een advies op. Alle aanvragen om financiële steun worden zorgvuldig afgewogen in de maandelijkse vergaderingen van het bestuur van het fonds. Vanaf het moment dat u de aanvraag heeft ingediend, duurt het ongeveer 3 tot 5 weken voor u antwoord krijgt. In duidelijke noodgevallen reageert het Gasthuisfonds sneller.

Aan welke hulp moet u denken?

Het Gasthuisfonds biedt financiële hulp aan mensen die noodzakelijke uitgaven voor hun levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Denk daarbij aan kosten van woninginrichting, de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (zoals een wasmachine of een koelkast). Dit is maar een greep uit de mogelijkheden.

Naast het geven van individuele hulp, heeft het Gasthuisfonds ook mogelijkheden voor het verlenen van hulp aan groepen van mensen en organisaties.