Geschiedenis

Waar komt het geld van het Gasthuisfonds vandaan?
Het Gasthuisfonds bestaat als sinds de Middeleeuwen. Toen was er ook een echt gasthuis (aan de nog bestaande Gasthuisstraat), waar armen en zieken onderdak en verpleging konden krijgen.
Het geld daarvoor kwam uit giften. Die giften bestonden soms uit geld, maar ook wel uit goederen of grond.
Het gasthuis bestaat al lang niet meer, maar er is nog altijd wel een flink bezit om mensen mee te helpen.
De jaarlijkse rente van het bezit kan worden aangewend voor het geven van financiële hulp.

 

Erfgoedcentrum Achterhoek/Liemers
Het oude archief van het Gasthuisfonds is ondergebracht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en is te raadplegen via www.ecal.nu