Profiel

Het Gasthuisfonds helpt mensen die noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen.

In Nederland zijn de sociale voorzieningen goed, maar men kan door omstandigheden toch in de financiële problemen raken. Als de gemeente Doetinchem niet (meer) kan helpen en ook andere hulpverlenende instanties geen oplossing bieden, kan een beroep gedaan worden op financiële ondersteuning door het Gasthuisfonds.

Voorwaarde voor het aanvragen van hulp: men moet minimaal één jaar woonachtig zijn in de gemeente Doetinchem.

 

Beleid

In het jaarverslag 2015 is het Koersdocument 2015 vastgesteld. Daarin wordt, gelet op de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 (Participatiewet) en de Nota Armoedebestrijding Doetinchem 2014, opnieuw invulling gegeven aan de begrippen "eerste levensbehoeften" en "bijzondere omstandigheden".

De participatiewet heeft als doel dat zij toe leidt naar de arbeidsmarkt, meer ingezet wordt op zelfredzaamheid, dat eigen kracht eerst wordt aangesproken en dat de buurtcoach eerste aanspreekpunt is.

 

Koersdocument 2015

A. Eerste levensbehoeften.

 • witgoed, zoals wasmachine, koelkast, gasfornuis en stofzuiger
 • tafels, stoelen
 • bedden, matrassen
 • vloerbedekking, gordijnen, behang, verf
 • babyuitzet
 • fietsen

Tot de eerste levensbehoeften worden niet gerekend:

 • medische kosten (tandarts, gehoorapparaten, brillen)
 • studiekosten, laptop

B. Bijzondere omstandigheden.

 • gedwongen verhuizing (door echtscheiding, burenoverlast, te kleine woning)
 • schuldsanering
 • onvoldoende leefgeld per week

Tot de bijzondere omstandigheden worden niet gerekend:

 • het dakloos-zijn (in verband met de centrumfunctie van de gemeente Doetinchem)
 • woonachtig zijn in een blijf-van-mijn-lijfhuis
 • asielzoekers 

C. Algemene criteria die grond voor afwijzing kunnen zijn.

 • niet een jaar woonachtig in de gemeente Doetinchem
 • van een AOW-uitkering moet men rond kunnen komen
 • bezit van een auto
 • bezit van (grote) huisdieren
 • bewindvoerders maken "spaarpotjes" aan
 • GGN heeft een apart fonds
 • positief criterium: het doen van vrijwilligerswerk

Hoe wordt het Gasthuisfonds bestuurd?

Vijf bestuursleden, traditioneel provisoren genoemd, beheren de bezittingen van de Stichting Gasthuisfonds Doetinchem. Zij worden ondersteund door een secretaris en een rentmeester.

 

Het bestuur ontvangt een presentievergoeding per vergadering, gebaseerd op art. 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Het beloningsbeleid van de vrijwilligersorganisatie Gasthuisfonds beperkt zich tot het betalen van onkostenvergoedingen.


Het college van Provisoren bestaat uit:

Dhr. A. ten Berge

Mevr. B. Ouwehand

Dhr. D. Rysavy

Dhr. G. Simonetti (voorzitter)

Mevr. N. Slutter

 

Mevr. J. Emaus (secretaris)

Dhr. L. Jansen (rentmeester)