Profiel

Het Gasthuisfonds helpt mensen die noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen.

In Nederland zijn de sociale voorzieningen goed, maar men kan door omstandigheden toch in de financiële problemen raken. Als de gemeente Doetinchem niet (meer) kan helpen en ook andere hulpverlenende instanties geen oplossing bieden, kan een beroep gedaan worden op financiële ondersteuning door het Gasthuisfonds.

Voorwaarde voor het aanvragen van hulp: men moet minimaal één jaar woonachtig zijn in de gemeente Doetinchem.

 

Beleid
In 2022 is bekeken of actuele ontwikkelingen aanleiding geven om de begrippen "eerste levensbehoeften" en "bijzondere omstandigheden" uit het Koersdocument 2015 te herzien. In het Koersdocument 2022 is aanvullend opgenomen dat witgoedapparaten een acceptabel energielabel hebben.

 

Koersdocument 2022

A. Eerste levensbehoeften.

 • witgoed, zoals wasmachine, koelkast, fornuis/kookplaat en stofzuiger (met acceptabel energielabel)
 • meubilair, zoals tafels, stoelen, bedden, matrassen
 • vloerbedekking, gordijnen, behang, verf
 • fietsen

Tot de eerste levensbehoeften worden niet gerekend:

 • medische kosten (tandarts, gehoorapparaten, brillen)
 • studiekosten, laptop
 • e-bikes, driewielers
 • wasdrogers
 • opknappen tuinen

B. Bijzondere omstandigheden.

 • gedwongen verhuizing (door echtscheiding, burenoverlast, te kleine woning)
 • schuldsanering/leefgeld per week
 • aanwezigheid van  kinderen

Tot de bijzondere omstandigheden worden niet gerekend:

 • het dakloos-zijn (in verband met de centrumfunctie van de gemeente Doetinchem)
 • woonachtig zijn in een blijf-van-mijn-lijfhuis

C. Algemene criteria die grond voor afwijzing kunnen zijn.

 • geen jaar woonachtig in de gemeente Doetinchem
 • van een AOW-uitkering moet men rond kunnen komen
 • bezit van een auto
 • bezit van (grote) huisdieren
 • "spaarpotjes" bij bewindvoerders 
 • positief criterium: het doen van vrijwilligerswerk

D. Bijdrage aan Vroegsignalering
Aanvragers worden bij huisbezoek zonodig in contact gebracht met de buurtcoach.

Hoe wordt het Gasthuisfonds bestuurd?

Minimaal vijf bestuursleden, traditioneel provisoren genoemd, beheren de bezittingen van de Stichting Gasthuisfonds Doetinchem. Zij worden ondersteund door een secretaris en een rentmeester.

 

Het bestuur ontvangt een presentievergoeding per vergadering, gebaseerd op art. 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Het beloningsbeleid van de vrijwilligersorganisatie Gasthuisfonds beperkt zich tot het betalen van onkostenvergoedingen.


Het college van Provisoren bestaat uit:

Dhr. K.A. Bakker (voorzitter)

Dhr. J.N. van den Ingh

Mevr. B. Ouwehand

vacature 1

vacature 2

 

 

Mevr. J. Emaus (secretaris)

Dhr. L. Jansen (rentmeester)